Flying Tiger 2 (2020) หน่วยล่าพยัคฆ์เดือด ภาค 2: Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

เมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติมีฮ่องกงเป็นเป้าหมายสำคัญ ตำรวจจึงต้องรวบรวมมือดีเพื่อต่อกรกลับกลุ่มก่อการร้าย ตำรวจมือดีจากทุกหน่วยจึงมารวมตัวกันเพื่อภารกิจนี้